English

ChoNU

Children of North Uganda Foundation - Onderwijs in Oeganda

ChoNU

Wat is ChoNU?

Oeganda is een land in ontwikkeling. Na decennia van binnenlandse onrust lijkt het land nu stabiel. Het land heeft ambitueuze plannen, onder andere op het gebied van onderwijs. Oeganda krijgt internationaal hulp van veel instellingen zoals Unicef. Veel van deze organisaties richten zich op het meer ontwikkelde en dichter bevolkte zuiden van Oeganda. In het noorden is ook nog veel werk te doen, maar daar komt maar weinig hulp terecht. De nabijheid van het onrustige Soedan en Kongo schrikken blijkbaar af.

Children of North Uganda Foundation wil zich specifiek richten op dit gebied, enerzijds omdat het hier ook nodig is, anderzijds is het voor een kleinschalige organisatie te ambitieus om in heel Oeganda goed werk te verrichtten.

Onderwijs in het arme Oeganda is ver achter bij onderwijs in Europa. Terwijl dat juist zo belangrijk is voor de toekomst van kinderen. Goed opgeleide kinderen hebben aanzienlijk meer kans om onafhankelijk van hulp te kunnen leven. Het biedt ze de mogelijkheid om in de toekomst een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land om het zodoende ook onafhankelijk te maken.


Wat gaan we doen

ChoNU richt zich op het verbeteren van onderwijs voor kinderen in Noord-Uganda.

Bij de start van ChoNU waren de vrijwilligers afkomstig van de Ugandese opleiding tot lagere school leraar, de Primary Teacher College, PTC, in Lodonga. Hier volgen circa 500 studenten uit de regio een tweejarige opleiding tot onderwijzer(es) op de basisschool,begeleidt door de onderwijs expert van ChoNU, Chantal Dekker.

Na de verhuizing van Chantal Dekker van Lodonga naar Kampala (om persoonlijke redenen) was het moeilijk om het contact met de PTC goed te onderhouden en om de vrijwilligers gemotiveerd te houden. Het ideaal om iedere dag buitenschoolse opvang te bieden bleek te ambiteus: de vrijwilligers van de PTC waren van goede wil maar minder gedisciplineerd. Ook het beheer van de ruimte en de spullen bleek op deze manier te lastig.

In het bestuur is besloten om vanuit de doelstelling van de stichting ChoNU wel verder te gaan met het motiveren en stimuleren van kinderen om te blijven leren, maar op een andere manier.

Wat is er gedaan

De afgelopen twee jaar (2014 en 2015) heeft Chantal Dekker in Lodonga een ruimte van de Primary Teacher College geschikt gemaakt en ingericht voor buitenschoolse opvang. Na school en in de vakantie konden kinderen hier terecht om met elkaar spelletjes te spelen, prentenboeken in te kijken of geholpen worden bij het leren lezen en rekenen.

Hiervoor waren materialen beschikbaar zoals prentenboeken, puzzels, knutselmaterialen enzovoorts.

Kinderen kwamen hier enthousiast naar toe. Ze genoten van het samen bezig zijn en de extra aandacht leverde op dat de kinderen betrokken bleven bij school. In de twee jaar hebben de kinderen gezien dat leren ook leuk kan zijn, en de studenten van de PTC hebben gezien dat er meer mogelijkheden zijn om kinderen te onderwijzen. Dat met gerichte en individuele aandacht de kinderen beter kunnen presteren en ook dat duidelijk wordt wie extra ondersteuning nodig heeft.


Fotos


Sponsoracties:

Met de hulp van vrienden en bekenden en bedrijven uit Nederland proberen we geld in te zamelen waarmee de activiteiten van ChoNU mogelijk gemaakt kunnen worden.


We gaan in 2017 op enkele markten staan.

We zoeken nog naar bij ons passende markten.

Artikelen kunnen ook bij ons besteld worden.

Wilt u ons ook sponseren?
Dan is deze ruimte voor u.
Contact

Facebook

Onze stichting draait volledig op vrijwilligers.

Om ons doel te verwezelijken is geld nodig.

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en sponsoring. U kunt er verzekerd van zijn dat elke gift voor 100% bij de kinderen van Noord Oeganda terecht komt!

U kunt ons heel blij maken (en vooral de kinderen van Noord Oeganda) met een gift of door u aan te melden als vaste donateur.

Uw gift is aftrekbaar

Chonu is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beoogende Instelling), hetgeen inhoudt dat giften in aanmerking komen voor aftrekbaarheid van winsten en inkomen (binnen de daarvoor geldende regels).

Het bankrekeningnummer van ChoNU is:

IBAN: NL35 RABO 0172 4048 00

Jaarrekening 2015